U mistrza Paderewskiego

Samorząd Uczniowski

szef

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg

Jowita Jurkiewicz-Drąg

Przewodniczacy
Jakub Mirek (III TI)

Jakub Mirek

Zastępca Przewodniczącego
Marcin Kasztelewicz (III TFŻ)

Marcin Kasztelewicz

Skarbnik
Jakub Gurgul (IV TI)

Jakub Gurgul

Sekretarz
Amelia Romańska (II TFŻ)

Amelia Romańska

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. z poprawkami z 25 marca 2021 roku

ROZDZIAŁ VIII – Kompetencje i tryb powołania Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół – § 25,26

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Skip to content