U mistrza Paderewskiego

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE

szef
Dokument Data dodania
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności oraz zwolnień z lekcji 2021.10.28
Podręczniki na rok szkolny 2021/2022 2021.07.22
Statut ZSOiZ Ciężkowice 2021.03.25
REGULAMIN REKRUTACJI dla absolwentów szkół podstawowych 2021/22 2021.03.15
REGULAMIN REKRUTACJI dla SP i BSI 2021/22 2021.03.15
Klauzula informacyjna RODO dla absolwentów 2021.03.11
Kwestionariusz – podanie 2021.03.11
Procedury organizacji zajęć na rok szkolny 2020/2021 2020.08.31
Wytyczne do egzaminu zawodowego – procedury bezpieczeństwa 2020.06.19
Wytyczne maturalne 2020 2020.06.02
Statut ZSOiZ im I.J.Paderewskiego z dnia  1.12.2019r 2019.12.02
Arkusz informacyjny końcoworoczny – ZSOiZ Ciężkowice 2019.06.11
Arkusz informacyjny śródroczny – ZSOiZ Ciężkowice 2018.12.12
Ocena od pracodawcy 2017.12.28
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 2017.12.28
Podanie – prośba o wydanie duplikatu legitymacji 2017.12.28
Podanie – prośba o wydanie duplikatu świadectwa 2017.12.28
Regulamin Biblioteki 2017.09.01
Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) 2017.09.01
Regulamin Samorządu Słuchaczy 2018.02.26
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 2018.02.20
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności oraz zwolnień z lekcji 2018.09.03
Zasady korzystania z Dziennika Elektronicznego 2018.08.30
Zaświadczenie od pracodawcy zatrudnienia młodocianych pracowników 2017.12.28

Archiwum dokumentów

Skip to content