U mistrza Paderewskiego

Dyrektor Zespołu Szkół

szef

Dyrektor
mgr Józef Parys

[email protected]

Nauczane przedmioty:

  • historia
  • historia i społeczeństwo

Wicedyrektor
mgr Beata Porębska

Nauczane przedmioty:

  • język polski
  • podstawy przedsiębiorczości

 

 

Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. z poprawkami z 25 marca 2021 roku

 ROZDZIAŁ V – Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkół – § 17

 

Skip to content