U mistrza Paderewskiego

Mój rozwój – moja przyszłość II

szef

Drodzy uczniowie

W dniu 1 września rozpoczyna się nabór uczestników do projektu „Mój rozwój – moja przyszłość II” na rok szkolny 2021/2022. W ramach projektu w naszej szkole możecie brać udział w:

– zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, biologii, geografii i języka angielskiego

– zajęciach rozwijających uzdolnienia z matematyki, biologii, geografii, chemii, informatyki i języka niemieckiego

– kole zainteresowań z informatyki

– doradztwie zawodowym (zajęcia grupowe)

– wyjazdach edukacyjnych z geografii i informatyki.

Projekt adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego, a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Szczegółowe informacje uzyskacie u nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia i lidera projektu. Poniżej zamieszczone są dokumenty aplikacyjne oraz regulamin rekrutacji. Będą tutaj zamieszczane również ważne informacje nt. projektu.                                                                                                

Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zapewnione w ramach budżetu projektu.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach.

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa uczniów Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy uczniów SOSW do projektu Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy uczniów SP do projektu Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 1b Formularz zgłoszeniowy uczniów do projektu Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 2 Deklaracja uczestnictwa uczniów do projektu Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 3 Oświadczenie o rezygnacji uczniów z projektu Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Załącznik 4 Dostępności dla uczniów w projekcie Mój rozwój – moja przyszłość II 2021.2022

Projekt realizowany jest w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje ,Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Adresatami projektu są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w naszej szkole. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.  W ramach projektu realizowane są zajęcia, które poszerzają ofertę edukacyjną naszej szkoły, rozwijają  uzdolnienia i zainteresowania uczniów, pomagają lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego, a w razie potrzeby nadrobić zaległości  na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

Obecnie realizujemy następujące działania:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii i języka angielskiego.
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – z matematyki, biologii, geografii, chemii,  języka niemieckiego i informatyki.
 • Koło zainteresowań z informatyki.
 • Doradztwo zawodowe służące wspieraniu uczniów w procesie przygotowania
  do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu.

 We wrześniu przeprowadzona  została rekrutacja uczestników do poszczególnych form wsparcia.  W pierwszej fazie realizacji projektu zajęcia odbywały się w formie tradycyjnej, później na krótko zostały zawieszone a od listopada realizowane są w formie  zdalnej. Uczniowie w czasie rzeczywistym  uczestniczą w zajęciach ze swoich domów a nauczyciele ich udział w zajęciach dokumentują w formie print screenów. (zobacz zdjęcia)

            W ramach projektu cały czas wzbogacana jest baza dydaktyczna szkoły.  Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne np.: repetytoria, zbiory zadań, zadania i arkusze maturalne, atlasy geograficzne, plansze dydaktyczne, mapy ścienne, tangramy, łamigłówki i puzzle matematyczne, zestawy fiszek  i gry dydaktyczne do nauki języka angielskiego, wieszak
i mobilny stojak na mapy, rolety okienne oraz 6 szaf na dokumenty i pomoce. Czekamy na dostawę monitorów interaktywnych, licznego sprzętu komputerowego, kserokopiarki, drukarek itp., które ułatwią i uatrakcyjnią  proces dydaktyczny w naszej szkole.

Drodzy Uczniowie

 Miło jest mi poinformować Was, że rozpoczyna się w naszej szkole realizacja projektu Mój rozwój- moja przyszłość II realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, który mocno wzbogaci naszą  ofertę edukacyjną.

 Projekt  adresowany jest do uczniów wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego. Każdy z Was znajdzie coś dla siebie, gdyż planowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, koło naukowe , zajęcia z doradztwa zawodowego oraz wyjazdy edukacyjne. Szczegółowe informacje przekażą Wam nauczyciele na zajęciach oraz będą umieszczane na bieżąco w panelu bocznym  w zakładce Mój rozwój- moja przyszłość II.  Znajduje się tam regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne a później na bieżąco będą umieszczane informacje o poszczególnych działaniach. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne. Szczegółowe informacje o projekcie zostaną przekazane również rodzicom na zebraniu w dniu 09.09.2020r. Poniżej zamieszczam wykaz zajęć dodatkowych, przewidzianych do realizacji w tym roku szkolnym:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze MATEMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze BIOLOGIA     (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze GEOGRAFIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze JĘZYK ANGIELSKI      (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające MATEMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające INFORMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające BIOLOGIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające CHEMIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające GEOGRAFIA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia rozwijające JĘZYK NIEMIECKI (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia koła zainteresowań INFORMATYKA (1 grupa x 8 uczniów)
 • Zajęcia DORADZTWO ZAWODOWE (1 grupa x 8 uczniów)
 • Wyjazd edukacyjny INFORMATYKA (1 wyjazd x 20 uczniów)
 • Wyjazd edukacyjny GEOGRAFIA (1 wyjazd x 25 uczniów)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mój rozwój- moja przyszłość II”

1a Formularz zgłoszeniowy nauczycieli Mój rozwój – moja przyszłość II 2020-2021

1b Formularz zgłoszeniowy nauczycieli dostępność Mój rozwój – moja przyszłość II 2020-2021

2 Deklaracja uczestnictwa nauczycieli Mój rozwój – moja przyszłość II 2020-2021

3 Oświadczenie o rezygnacji nauczycieli Mój rozwój – moja przyszłość II 2020-2021

4 Umowa udziału w studiach podyplomowych nauczycieli Mój rozwój – moja przyszłość II 2020-2021

                                                                                                                              Szkolny lider projektuLucyna Burnus

Skip to content