U mistrza Paderewskiego
Ogłoszenia

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród uczniów oraz pracowników oświaty

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020r. poz. 374)i Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach z dnia 01 grudnia 2019 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zarządzam, co następuje:

strona 1
strona 2

Podobne posty

Dodatkowa rekrutacja na staż zawodowy organizowany w ramach projektu pn. „Mój rozwój –moja przyszłość”

szef

Nowoczesna pracownia cukierniczo – gastronomiczna

szef

ROZDANIE NAGRÓD W RAMACH PROJEKTU „BĄDŹ EKO II”

szef
Skip to content